RETNINGSLINJER FOR TILLITSVALGTE

 

  Med tillitsvalgte menes styrets medlemmer og personer som er valgt eller oppnevnt til verv i klubben.

Klubbarbeide og administrasjon i en hundeklubb er en hobby for de tillitsvalgte. Men forholdet mellom menneske og hund blir mer enn en hobby fordi hunden er knyttet til mennesket med både psykiske, sosiale og historiske bånd. Disse momentene sammen med den kynologiske (læren om hund) tradisjonen gir tillitsverv preg og karakter.

1.   Alle tillitsvalgte er medansvarlige for å ivareta klubbens formål, holdning og virksomhet, dette krever aktivitet fra alle.

2.      Medansvaret omfatter lojalitet ovenfor og solidaritet med Styret og Klubben.

3.      De tillitsvalgte skal medvirke til at Klubbens lover og bestemmelse blir opprettholdt og fulgt. Det er derfor en selvfølge at tillitsvalgte/medlemmer følger disse.

4.      Tillitsvalgte skal unngå alle tilfeller som kan gi grunn til mistanke om at de utnytter sine verv til egen fordel. Spesiell forsiktighet må vises ved paring, avl og valpesalg.

5.      Tillitsvalgte er ikke kynologiske autoriteter i kraft av sine verv, og skal derfor være forsiktige med sine uttalelser om hundens eksteriør. Uttalelser om hundestell og arveegenskaper må være grundig gjennomtenkt og i tråd med det Klubben står for.

6.      Tillitsvalgte skal være særlig forsiktige med å uttale seg om andres hunder eller opptreden på utstillinger og konkurranser. Åpen kritikk av dommere skal ikke forekomme. Berettiget kritikk eller klage tas opp formell vei på utstillingen eller diskuteres i Styret og eller Utstillingskomite.

7.      Styremedlemmer bør være tilstede ved arrangementer som styret fastsetter. De skal være VHKs representanter og vertskap og skal hjelpe nye og gamle medlemmer til å føle seg hjemme i Klubben.

8.      De tillitsvalgte skal gå inn for et positivt og fortrolig forhold til Norsk Kennel Klub og andre samarbeidende klubber.

9.      Styrets diskusjoner og konklusjoner refereres ikke utad utenom de rette kanaler, dvs. gjennom leder, medlemsblad eller andre avtalte informasjonskanaler.