N.B.  For å lese eller skrive ut dokumenter , trykk på linkene under.

           Eks:  * Venstreklikk 1 g. for å få nedlastinger

                    * Venstreklikk 2 g. på dokumentet i nedlastingsruten for å åpne det.

 

Årsmøte 2011

Valgkomiteens innstilling

Aktivitetsplan 2011

Styrets berettning 2011

Årsmøte agenda 2011

Revisors berettning

Regnskap

Kontoregnskap

Årsmøteprotokoll 2011