KONTAKT OSS - VESTNES HUNDEKLUBB; 


vestnes@klubb.nkk.no

STYRET
Leder: Annlaug Gjerde
mail: annlaug.gjerde@icloud.com
mobil: 41141068

Nestleder: Anne Lise Ulvestad
mail: annnelise.ulvestad@gmail.com
Mobil: 

Sekretær: Linn Birkevold
mail: l.b.99@live.no
mobil: 

Kasserer: 
Mona Janne Johansen
mail: monajannejohansen@gmail.com
mobil: 913 71 800 

Styremedlem: 
Marja-Riikka Koivounen
mail: marja-riikka@hotmail.com   
mobil: 95969005 

1. Vara:
Pia Frisk 
mail:
mobil:

 

2. Vara: 
Harald Bjerkevoll
mail: hasimo@online.no
mobil: 95244588