KONTAKT OSS - VESTNES HUNDEKLUBB; 


vestnes@klubb.nkk.no

STYRET
Leder: Odd Kåre Lien
mail: oddkaare.lien@gmail.com
mobil: 98226271
 

Nestleder: Johan Elias Åkre
mail: Johanaakre@live.com
Mobil: 970 61 072

Sekretær: 
Annlaug Gjerde
mail: annlaug.gjerde@icloud.com
mobil: 41141068

Kasserer: 
Svein Arve Frostad 
mail: Kasserer@vestnes-hundeklubb.no
mobil:  

Styremedlem: 
Mona Janne Johansen
mail: monajannejohansen@gmail.com
mobil: 913 71 800          

 

1. Vara:
Marja-Riikka Koivounen

 

2. Vara: