NB:  For å lese eller skrive ut dokumentene nedenfor, trykk på linkene.

        Eks  * Venstreklikk 1 g. for å få nedlasting.

                 * Venstreklikk 2 g. på dokumentet i nedlastingsruten for å få det lastet opp.

 

Info. til Årsmøte 2013

Innkalling/dagsorden til Årsmøte 2013

Årsmelding 2012 for VHK, side 1

Årsmelding 2012 for VHK, side 2

Årsregnskap 2012/ Budsjett 2013 for VHK

Innkommen sak til Årsmøte 2013

Valgkomitèens innstilling 2013

Aktivitetsplan for 2013 i VHK

Årsmøteprotokoll for VHK 2013