N.B.  For å lese eller skrive ut dokumenter, trykk på linkene under.

           Eks:  * Ventreklikk 1 g. for å få dokumentet nedlastet.

                    * Venstreklikk 2 g. på dokumentet i nedlasingsruten for å åpne det.

 

Referat fra styremøte 12. jan. 2012  

Referat fra styremøte 14. febr. 2012   

Referat fra styremøte 21. febr. 2012    

Referat fra styremøte 17.april  2012

Referat fra styremøte 14. mai  2012

Referat fra styremøte 04. juni  2012

Referat fra styremøte 20. sept. 2012

Referat fra styremøte 25. okt.  2012   

Referat fra styremøte 26. nov. 2012