N.B.:  For å lese eller skrive ut dokumentene nedenfor, trykk på linkene

               Eks. * Venstreklikk 1 g. for å få nedlasting.

                       * Venstreklikk 2 g. på dokumentet i nedlastingsruten for å få det lastet opp.


  Årsmøte 2012

  Innkalling/Dagsorden til  Årsmøte 2012

  Årsmelding 2011 for VHK 

  Årsregnskap 2011 / Budsjett 2012

  Revisors-beretning 2011 for VHK

  Aktivitetsplan 2012 for VHK

  Innkomne saker til Årsmøte 2012

  Styret`s kommentar

  Forslag til ny logo for VHK

  Valgkomitèens innstilling 2012 for VHK

  Årsmøteprotokoll for VHK 2012