Protokoll ekstraordinært åresmøte

Ekstraordinært årsmøteprotokoll for Vestnes-Hundeklubb.

Det ble den 29.04.2014 klokken 20.00 avholdt ekstraordinært årsmøte i  klubbhuset til furland

idrettslag,furland.

 

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtakene var enstemmig.

 

1.Valg av møteleder og referent. Odd steinar Nilsen og Kristian Hanssen.

 

2.Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden: ingen klager.

 

3.Fastsettelse av antall stemmeberetige:10 stk medlemmer.

 

4.Valg av tellekorps: Nei.

 

5.Valg av personer til og underskrive protokoll: Jenny Osorio Florio og Sigrunn Bjerkevoll.

 

6.Valg:Trude Grødal Rosenfors  Valgt til nestleder. Jenny Osorio Florio, valgt til vara.

Medlem i valgnemnda, Maiken Henriksen.

 

Vedtakene var enstemmig.

 

Underskrift protokollskrivere: Protokoll er godkjent og underskrevet.

 

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte

Dato:Tirsdag 29.04.2014, Klokken 20. 00

Sted: Klubbhuset til Furland Idrettslag, Furland.

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og referent.

2. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden.

3. Fastsettelse av antall stemmeberettigete.

4. Valg av tellekorps.

5. Valg av personer til å underskrive protokoll.

6. Valg.

Av økonomiske årsaker blir ikke årsmøtepapirene sendt ut i posten,

Men lagt ut på våre nettsider www.vestnes-hundeklubb.no

Her kan du laste ned og event. skrive ut papirene selv.

Dersom du ikke har nettilgang og ønsker papirene tilsendt i posten,

ta kontakt med Odd Steinar Nilsen, mob.: 41 31 35 67

Vel møtt !

Kun de fastsatte saker behandles.

( VHK – medlem, betalt kontingent 2014, over 16 år ).

Ved nylig innbetalt kontingent må kvittering medbringes da innbetalingslistene vi har fra

NKK ikke er oppdatert for de siste dagene.

Ved personvalg kan forhåndsstemmer benyttes ( se fremgangsmåte under ).

1. Det kan IKKE benyttes fullmakter.

2. Forhåndsstemmer ved valg.

- Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest 28.04.2014.

3. Forhåndsstemmer sendes.

- Vestnes Hundeklubb,

v/ Odd Steinar Nilsen Nerås 6390 Vestnes

4. Hvordan forhåndsstemme ?

- Skriv opp de kandidater du stemmer på og til hvilket verv – på et ark –

- det skal IKKE stå navnet ditt på dette arket.

- Legg arket med din stemmegivning inn i en konvolutt som du LIMER IGJEN.

- Utenpå denne konvolutten skriver du ditt navn.

- Legg så denne konvolutten i en ny konvolutt adressert til VHK ( se adresse over).

- Merk konvolutten ” VALG ” i et hjørne på forsiden.

 

Valgnemndas innstilling:

Nestleder: Trude Grødal Rosenfors

Medlem i Valgnemnda: Maiken Henriksen

Det mangler da ein vara i styret.

 

 

Mvh

Styret i Vestnes Hundeklubb