Vi har i dag 2 Facebook grupper, en som er åpen for alle og en som er lukket kun for medlemmer.

 

 Åpen Gruppe:

Klikk på bildet for og komme til vår åpene facebook gruppe.

Åpen Gruppe

 

Lukket Gruppe for medlemmer:

Klikk på bildet for og komme til vår lukkede facebook gruppe.